Rolpik.org

Rolpik.org Logo Website Rolpik online

projekt i realizuar nga

Group for Legal and Political Studies legalpoliticalstudies.org

PUBLIKIMET

INDIKATORËT E PERCEPTIMIT

Perceptimi i qytetarëve të Kosovës për institucionet e sundimit të Ligjit

Të dhënat e mbledhura paraqesin rezultatet nga anketa me qytearët e Republikës së Kosovës- Qeshor 2016.

Për më shumë shfaqë:

INDIKATORË STRUKTURORË

Të dhëna mbi pavarsinë, efikasitetin dhe performancën e institucioneve të drejtësisë

Të dhënat vlerësojnë mbi bazën e indikatorëve të nevojshëm që parakushtëzojnë efikasitetin, performancën dhe pavarsinë e institucioneve të drejtësisë, dhe ndryshimin e tyre ndër vite.

Për më shumë shfaqë: