Efikasnost sudstva u rešavanju predmeta

Vrhovni sud

2018 110.40 %
2016 89 %
2015 105 %
2014 98 %
2013 201 %

Posebna komora

2018 92.46 %
2016 129.7 %
2015 46 %
2014 28 %
2013 54 %

Apelacioni sud

2018 97.28 %
2016 86 %
2015 89 %
2014 92 %
2013 103 %

Osnovni sud

2018 161.20 %
2016 110 %
2015 98 %
2014 109 %
2013 80 %