Broj primljenih novih predmeta

Vrhovni sud

2018
1154 predmeta
2016
1153 predmeta
2015
1033 predmeta
2014
1013 predmeta
2013
784 predmeta

Posebna komora

2018
1485 predmeta
2016
1900 predmeta
2015
4915 predmeta
2014
9503 predmeta
2013
7111 predmeta

Apelacioni sud

2018
14028 predmeta
2016
12315 predmeta
2015
12178 predmeta
2014
11943 predmeta
2013
11367 predmeta

Osnovni sud

2018
101734 predmeta
2016
423044 predmeta
2015
388738 predmeta
2014
374023 predmeta
2013
493992 predmeta