Broj nerešenih predmeta

Vrhovni sud

2018
100 predmeta
2016
208 predmeta
2015
81 predmeta
2014
134 predmeta
2013
113 predmeta

Posebna komora

2018
21412 predmeta
2016
21581 predmeta
2015
22146 predmeta
2014
19479 predmeta
2013
12605 predmeta

Apelacioni sud

2018
12957 predmeta
2016
11266 predmeta
2015
9597 predmeta
2014
8288 predmeta
2013
7281 predmeta

Osnovni sud

2018
211046 predmeta
2016
365976 predmeta
2015
409119 predmeta
2014
403022 predmeta
2013
444746 predmeta