Efikasnost Tužilaštva

Kancelarija tužioca

2017 98 %
2016 112.1 %
2015 93.8 %
2014 71.1 %
2013 79.9 %

Apelaciono tužilaštvo

2017 100 %
2016 191.7 %
2015 125.2 %
2014 51.3 %
2013 93.5 %

Specijalno tužilaštvo

2017 92 %
2016 100.0 %
2015 100.0 %
2014 100.0 %
2013 100.0 %

Osnovno krivično gonjenje

2017 133 %
2016 101.2 %
2015 101.8 %
2014 95.5 %
2013 101.2 %