Broj nerešenih predmeta

Kancelarija tužioca

2017
36 predmeta
2016
16 predmeta
2015
30 predmeta
2014
51 predmeta
2013
10 predmeta

Apelaciono tužilaštvo

2017
0 predmeta
2016
0 predmeta
2015
0 predmeta
2014
0 predmeta
2013
0 predmeta

Specijalno tužilaštvo

2017
457 predmeta
2016
442 predmeta
2015
539 predmeta
2014
566 predmeta
2013
493 predmeta

Osnovno krivično gonjenje

2017
22199 predmeta
2016
31417 predmeta
2015
34903 predmeta
2014
33709 predmeta
2013
24757 predmeta