Në seancën e sotme në rastin “Falja e hidrocentraleve”, gjykata vendosi mbi propozimet lidhur me dëgjimin e dëshmitarëve.

Gjykata Themelore , Prishtinë

Monitoruar nga Kujtim Kastrati

16:15 / 10 Shkurt 2022
[supsystic-social-sharing id="1"]

Në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, u mbajt seanca në rastin e njohur si “Falja e hidrocentraleve”, aty gjykata morri vendim që të aprovonte pjesërisht propozimet e prokurorisë dhe mbrojtes mbi dëgjimin e dëshmitarëve të propozuar me aktakuzë, raporton Drejtësia Sot.

Në këtë rast Besim Beqaj, Mimoza Kursari- Lila, Dardan Gashi, Nenad Rashiq, Arben Gjuka dhe Fllanza Hoxha po akuzohen për keqpërdorim të pozitës zyrtare lidhur me privatizimin e disa hidrocentraleve.

Prokurori special Atdhe Dema kishte propozuar paraprakisht që të lexoheshin dëshmitë e dëshmitarëve të mbetur sipas propozimit në aktakuzë, ashtu që të njëjtit të mos ftohen për të dëshmuar. Mbrojtja e përkrahu këtë propozim të prokurorit, duke u thirrur se dëshmia e dëshmitarëve në fjalë, nuk është relevante në këtë rast.

Trupi gjykues pasi u tërhoq që të merrte vendim, aprovoi pjesërisht propozimin e palëve, ashtu që refuzoi pjesën e propozimit për leximin e dëshmisë së dëshmitarit Salih Bytyqi, me arsyetimin se i njëjti duhet të dëgjohet, meqë ai ka qenë përgjegjës për financa dhe asete, dhe dëshmia e tij është e rëndësishme për të sqaruar rastin.

Meqenëse nuk kishte dëshmitarë të ftuar në këtë seancë, e njëjta u ndërpre, për të vazhuar me seancën e radhës me datë 14 shkurt, në ora 9:30, ku do të ftohet për t’u dëgjuar eksperti Agim Sheqiri.

Kujtojmë se, sipas aktakuzës së ngritur nga Prokurori Special Atdhe Dema, të pandehurit Besim Beqaj- kryesues i Komitetit Qeveritar për Privatizim, Mimoza Kusari, Nenad Rashiq, Dardan Gashi dhe L.F., anëtarë të Komitetit Qeveritar të Privatizimit (KQP), në cilësi të personave zyrtar, me qëllim që të i mundësojnë çfarëdo dobie pasurore personit tjetër dhe që të shkaktojnë dëm personit tjetër, i kanë tejkaluar kompetencat e veta, kanë vepruar në kundërshtim me detyrat dhe të drejtat e tyre të përcaktuara si anëtarë të këtij Komiteti, pasi që me datë 08.05.2013, njëzëri kanë votuar që hidrocentralet të cilat prodhojnë energji elektrike të transferohen tek KKDFE dhe më pas të privatizohen nga kompania “Limak-Calik”. Gjithnjë sipas aktakuzës këto hidrocentrale janë: hidrocentrali i Lumbardhit, hidrocentrali në Burim, Hidrocentrali i Radavcit dhe hidrocentrali “Dikance”.

Po ashtu, në të njëjtën ditë janë nënshkruar marrëveshja për importe, për transferim, për furnizim, për implementim, për borxhe.

Me nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve është përmbyll procesi i privatizimit të KKDFE-së, përkundër faktit se të njëjtat nuk është dashur të tranferohen dhe privatizohen, për arsye se një veprim të tillë e ndalon baza ligjore e ligjit për rregullatorin e energjisë elektrike.

Andaj me këto veprime, të njëjtit, kanë dëmtuar interesat e kompanisë KEK si dhe aksionarit Qeveria e Republikës së Kosovës, konkretisht vetëm për qera mujore për periudhat e mbetura të koncesionimit në shumën prej 1,054,000.00 euro, sepse e njëjta duhet të i paguhet KEK-ut e jo kompanisë privatizuese, si dhe pas përfundimit të koncesionimit, të njëjtat ngelin në pronësi të kompanisë privatizuese.

Sipas Prokurorisë Speciale, dëmi tjetër i shkaktuar direkt është vlera e investuar në hidrocentrale prej 12,628,166.41 euro, që nuk përfshinë vlerën e aseteve para koncesionit. Ndërkaq, e pandehura F.H., menaxhere në projektin për privatizim (NJIP) e autorizuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik ( MZHE), Arben Gjuka, Drejtor Menaxhues në Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK), B.H., koordinator për shthurje të KEK-ut, si dhe i pandehuri K.B., anëtar i Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë Elektrike (ZRRE), njëherë i deleguar në KQP (Komiteti Qeveritar për Privatizim), si përfaqësues i ZRRE-së, secili ndaras, me qëllim që të i mundësojnë çfarëdo përfitimi pasuror dhe që të shkaktojë dëm personit tjetër, i kanë tejkaluar kompetencat e veta.

Ndërsa, i pandehuri F.Ç, kryesues i Bordit të KEK-ut, M.R., A.N., F.K. dhe I.I., në cilësinë e anëtarë të Bordit të KEK-ut, si dhe G.J., kryesues i Bordit të KKDFE-së, B.B., G.Sh., N.H. dhe A.A., anëtarë të Bordit të KKDFE-së, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, me qëllim që të i mundësoj çfarëdo përfitimi pasuror dhe që të shkaktoj dëm personit tjetër, i kanë tejkaluar kompetencat e veta.

Me këto veprime të pandehurit e lartcekur kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës se Kosovës. Kujtojmë se, pas kërkesave për hedhje të aktakuzës, Gjykata Themelore në Prishtinë, përkatësisht gjyqtari Valon Kurtaj me aktvendimin PS.nr.17/20 të datës 4.3.2021, kishte refuzuar kërkesat për hedhje të aktakuzës nga të akuzuarit Besim Beqaj, Mimoza Kusari- Lila, Nenad Rashiq, Dardan Gashi, Fllazna Hoxha dhe Arben Gjukaj, sipas pikës I, II dhe III të aktit akuzues.

Ndërsa kishte aprovuar kërkesat për hedhje të aktakuzës të të akuzuarve Fadil Çitaku, Mujë Rugova, Agim Nika, Flamur Keqa, Izet Ibrahimi, Gani Jashari, Burim Berisha, Gelor Shala, Naim Hyseni, Avni Alidemaj, Besnik Haziri, Lorik Fejzullahu dhe Krenar Bujupi, për shkak të parashkrimit relativ të veprës penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Ky vendim i Gjykatës Themelore në Prishtinë ishte vërtetuar edhe nga Gjykata e Apelit.

Drejtësia Sot ka raportuar në vazhdimësi për këtë rast:

Monitoruar nga: Kujtim Kastrati