Shikohen tri video-incizime në gjykimin për marrje të ryshfetit ndaj hetuesve policorë

Gjykata Themelore , Prishtinë

Monitoruar nga Rinon Arifi

18:31 / 05 Nëntor 2021
[supsystic-social-sharing id="1"]

Me shikimin e disa video-incizimeve të propozuara nga prokuroria ka përfunduar administrimi i provave materiale në rastin ku dy hetuesit e Krimeve Ekonomike në Policinë e Kosovës, Lavdim Osmani dhe Lutfi Menxhiqi, po akuzohen për marrje ryshfeti, raporton Drejtësia Sot.

Osmani dhe Menxhiqi, po gjykohen në Departamentin për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë, nën dyshimin se kanë marrë ryshfet për të mos penguar veprimtarinë e kundërligjshme të lojërave të fatit.

Në gjykimin e sotëm të udhëhequr nga gjyqtarja Shpresa Hasaj-Hyseni, është proceduar me shikimin e tri video-incizimeve të cilat janë propozuar si prova materiale në këtë shqyrtim gjyqësor nga ana e prokurorit të shtetit.

Gjatë dhe pas shikimit të video-inicizimeve, prokurori Rafet Halimi dhe avokatët mbrojtës sqaruan pretendimet e tyre lidhur me to.

Prokurori Halimi, duke elaboruar video-incizimet, ndër të tjera theksoi se në to shihet koha dhe mënyra e marrjes së ryshfetit nga ana e të akuzuarve.  Ndërsa avokatët mbrojtës të të akuzuarve kundërshtuan këto prova në kuptim të mbrojtjes, për çka thanë se pretendimet e tyre gjithashtu do t’i paraqesin edhe në fjalën përfundimtare.

Meqë me shikimin e këtyre video-incizimeve procedura e administrimit të provave materiale përfundoi, seanca e radhës në të cilën do të jepet mbrojtja e të akuzuarve u caktua më 10 janar 2022.

Sipas akuzës e cila përfaqësohet nga prokurori Rafet Halimi, me datë 26 nëntor 2019, rreth orës 17:00, në Prishtinë, të pandehurit Lavdim Osmani dhe Lutfi Menxhiqi në cilësinë e personave zyrtar, pranojnë ryshfet që mos veprojnnë kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare. Sipas kësaj pike të aktakuzës kjo ka ndodhur në atë mënyrë që paraprakisht i pandehuri Lutfi Menxhiqi e organizon takimin duke i kërkuar të pandehurit Lavdim Osmani që të takohet me D. H. Sipas instruksioneve të marr nga i pandehuri Lutfi, i pandehuri Lavdim Osmani takohet me dëshmitarin D. B. dhe D. H. në lokalin “Central” dhe derisa me veturë e dërgojnë te banesa e tij, D. B., ia jep 3000 euro në formë ryshfeti të pandehurit Lavdim Osmani, me qëllim që mos të pengojnë në veprimtarinë e kundërligjshme të lojërave të fatit. Aktakuza thotë se ky ryshfet është ndarë në mes të pandehurve në dy pjesë.

Me këto veprime të pandehurit Lutfi Menxhiqi dhe Lavdim Osmani kanë kryer veprën penale në bashkekryerje Marrjes Ryshfeti nga neni 421 par. 2 lidhur me nenin 31 dhe nenin 77 tëKPRK-së.

Pika III e akuzës i ngarkon të pandehurit se me datë 09 janar 2020, rreth orës 18:00, në rrugën C, i pandehuri Lavdim Osmani në cilësinë e personit zyrtar, pranon ryshfet që mos veprojë, në kundërshtim me detyrën e tij zyrtare, në atë mënyrë që paraprakisht dëshmitari M. M. në restorant “Marigona” afër QMI-së ia dorëzon dëshmitarit bashkë punues D. H. parat në vlerë 3000 euro. Me këtë veprim, sipas prokurorisë i pandehurit Lavdim Osmani ka kryer veprën penale Marrje Ryshfeti nga neni 421 par. 2 lidhur me nenin 77 të KPRK-së.

Ndërsa pika tjetër e akuzës thotë se me datë 5 shkurt 2020, rreth orës 17.30, përkatësisht në rrugën C, i pandehuri Lavdim Osmani në cilësinë e personit zyrtar, në mënyrë të drejtpërdrejtë pranon ryshfet që mos veprojë, në kundërshtim me detyrën e tij zyrtare. Kjo pikë e akuzës thotë se  nën masat e simulimit të veprës penale të korrupsionit, paraprakisht dëshmitari M. M. ia dorëzon parat prej 3000 euro D. H.. Pastaj ky i fundit niset menjëherë dhe gjatë rrugës një pjesë të kartë monedhave i ndërron ndërsa një pjesë të parave në vlerë prej 1300 euro ia dorëzon të pandehurit Lavdim Osmani dhe të tjerat i ndal për veti. Me ketë veprim i pandehuri Lavdim Osmani, sipas prokurorisë ka konsumuar veprën penale Marrje Ryshfeti nga neni 421 par. 2 lidhur me nenin 77 të KPRK-së.

Kurse më datë 04 dhjetor 2019, i pandehuri Menxhiqi në cilësinë e personit zyrtar, ka keqpërdorur detyrën apo autoritetin zyrtar, ashtu që pasi që ishin marrë vesh paraprakisht në një takim në fillim të muajit nëntor 2019, afër kafiterisë “Central” me dëshmitarin D. B. dhe D. H., për t’i njoftuar për aksionet e policisë, duke shfrytëzuar detyrën zyrtare i dërgon informata dëshmitarit bashkëpunues D.H. me qëllim që të përfitojë dobi pasurore për vete.

Po atë ditë, D.H. e thërret në telefon të pandehurin dhe i kërkon informata nëse ka filluar ndonjë kontroll nga Policia ndaj lojërave të fatit. Vetëm pas pak kohësh në ora 21:23, i pandehuri nga telefoni i tij personal, i dërgon mesazh D.H. duke e njoftuar se Policia ka filluar kontrollin në Fushë Kosovë. Me këtë veprimi i pandehuri akuzohet se ka kryer veprën penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 par.1 të KPRK-së.

Ndërsa pika e fundit e akuzës e ngarkon të pandehurin Menxhiqi, se me datë 05 shkurt 2020, në fshatin Stanoc i Poshtëm, Komuna e Vushtrrisë, në shtëpinë e tij ka mbajtur në pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar armë në shkelje të ligjit të zbatueshëm. Gjatë kontrollit të zbatuar nga Inspektorati Policor i Kosovës te i pandehuri janë gjetur dy armë automatike të zjarrit, AK 47 me dy karikatorë.

Sipas prokurorisë i pandehuri Menxhiqi ka kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së.

Drejtësia Sot ka raportuar edhe më herët për këtë rast

Monitoruar nga Rinon Arifi