Dëgjohet një dëshmitar në gjykimin ndaj ish-drejtorit të Llamkosit dhe të tjerëve

Gjykata Themelore , Prishtinë

Monitoruar nga Vullnet Bugaqku

14:35 / 11 Nëntor 2021
[supsystic-social-sharing id="1"]

Në Departamentin Special të Gjykatës së Prishtinës, është mbajtur sot seanca gjyqësore në rastin ndaj ish-drejtorit të ndërmarrjes së re “Llamkos” dhe të tjerëve, raporton Drejtësia Sot.

L.B., D.M., I.P. dhe M.C. po akuzohen për veprën penale të keqpërdorimit të autorizimeve në ekonomi, ndërsa L.B. po gjykohet edhe për shpërlarje të parave.

Para trupit gjykues të  udhëhequr nga gjyqtarët Arben Hoti-kryetar, Shadije Gërguri dhe Mentor Bajraktari anëtar u procedua me leximin e aktakuzës, deklarimin e të pandehurëve rreth fajësisë, fjala hyrëse e palëve dhe dëgjimi i një dëshmitari.

Kështu pasi u konstatua si e lexuar aktakuza, të gjithë të pandehurit secili veç e veç u deklarua i pafajshëm për aktakuzës në fjalë. Ndërsa, gjatë fjalën hyrëse, prokurorja Speciale Florije Shamolli deklaroi se aktakuza me provat e saj do të arrij të vërtetoj përgjegjësinë penale të të akuzuarëve kurse mbrojtja e të akuzuarëve dhe të akuzuarit pohuan të kundërtën në fjalën e tyre hyrëse.

Procesi pastaj vazhdoj me dëgjimin e dëshmitarit A.E, i cili gjatë dëshmisë së tij theksoi se i qëndron në tërësi deklaratës së dhënë në Polici. Për më tepër, dëshmitari pohoi se në vitin 2007 ka punuar si transportues malli me një kamion dhe se për kompaninë Llamkos ka kryer një here një transport malli.

Pasi përfundoi dëshmia e dëshmitarit A.E., trupi gjykues ndërpreu gjykimin për ditën e sotme për të njoftuar se i njëjti do të vazhdoi ditën e nesërme me dëgjimin e dëshmitarëve të radhes.

Sipas aktakuzës së prokurorisë speciale, të datës 9 tetor 2020, e cila përfaqësohet nga prokurorja Florije Shamolli, të akuzuarit D.M, A.K. dhe I.P. po akuzohen se kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të autorizimeve në ekonomi, pasi që si bashkëpronarë të një kompanie nga Ferizaj, gjatë vitit 2005 i kishin shitur karburante naftë dhe gaz, ndërmarrjes së re “Llamkos”, në emër të kompanisë fiktive, në vlerë prej më shumë se 243 mijë euro.

Sipas aktakuzës, në këtë ndërmarrje është faturuar shitja e mallit- llamarinë e zinkuar për një kompani fiktive si blerës, në vlerë të përgjithshme prej më shumë se 487 mijë euro, e më pastaj një pjesë e mallit në vlerë prej më shumë se 220 mijë euro është transportuar në depon e një fabrike në Ferizaj, me urdhërin e të akuzuarit L.B i cili në këtë kohë ishte drejtor i ndërmarrjes “Llamkos”. Aktakuza më tutje thotë se ky mall asnjëherë nuk është paguar dhe ende figuron si borxh ndaj “Llamkos”.

L.B., gjithashtu akuzohet se si drejtor i ndërmarrjes “Llamkos”, ka faturuar shitjen e mallit – llamarinë e zinkur për disa kompani, i cili mall është transportuar tek to por nuk është është paguar asnjëherë. Akti akuzues pretendon njëai ndër kompanitë ku është transportuar ky mall, ka qenë edhe kompania ku pronar ishte i pandehuri tjetër M.S..

Aktakuza sqaron se në periudha të ndryshme, nga arka e ndërmarrjes “Llamkos”, me urdhër të të akuzuarit L.B iu ishin paguar personit V.J., shuma prej rreth 300 mijë euro.

Ndërsa i akuzuari L.B., po akuzohet edhe për shpërlarje të parave, pasi që kishte përfituar nga të akuzuarit I.P., A.K. dhe D.M. një parcelë në fshatin Nerodime e Epërme të Ferizajt, edhe pse e kishte ditur se pasuria buron nga aktiviteti kriminal. Sipas aktakuzës, këta persona kishin lidhur kontratë për shitblerje të kësaj parcele me qëllim të fshehjes dhe maskimit të burimit të prejardhjes së pasurisë, prandaj edhe shuma e paraqitur në kontratë asnjëherë nuk ishte paguar nga i akuzuari L.B.

L.B po ashtu akuzohet se me dashje duke ditur se pasuria e fituar buron nga aktivitet kriminal, me qëllim fshehjes së burimit ilegal të saj, respektivisht për shërbimin e kundërligjshëm të kryer në dobi të pandehurve D.M., A.K. dhe I.P., ka pranuar shumën prej 100 mijë eurove nga i akuzuari D.M.

Përveç kësaj, aktakuza gjithashtu sqaron se L.B kishte themeluar një kompani, duke deponuar shuma të ndryshme të hollave për të fshehur apo maskuar burimin ilegal të mjeteve financiare të përfituara nga aktiviteti i kundërligjshëm.

Vlen të theksohet se dy pika të aktakuzës në këtë rast janë hudhë poshtë për shkak të parashkrimit absolut, ndërsa poashtu është pushuar procedura penale ndaj të akuzuarit A.K. për shkak të vdekjes së tij.

Drejtësia Sot ka raportuar edhe më herët për këtë rast:

Monitoruar nga Vullnet Bugaqku