Intervistohen kandidatët për ngritje në detyrë në Gjykatën e Apelit të Kosovës – Divizioni në Mitrovicë

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Monitoruar nga Liridon Salihi

14:48 / 27 Tetor 2021
[supsystic-social-sharing id="1"]

Gjyqtarët Nikola Kabašić dhe Zlatica Vukasinović janë dy kandidatët që kanë aplikuar për ngritje në detyrë, nga niveli i gjykatave themelore në Gjykatën e Apelit të Kosovës – Divizioni në Mitrovicë, raporton Drejtësia Sot.

Intervistimi i tyre u bë nga Paneli për shqyrtimin e aplikacioneve dhe intervistimin e kandidatëve për ngritje në detyrë, për dy gjyqtarë nga radhët e gjyqtarëve të komunitetit serb, në Divizionin e Gjykatës së Apelit në Mitrovicë.

Paneli i cili intervistoi kandidatët Kabašić dhe Vukasinović ishte i përbërë nga gjyqtarët Kreshnik Radoniqi, Teuta Ibrahimi, Agim Maliqi, Cerim Fazliji, dhe Qerim Ademaj.

Ndërkaq, bazuar në Memorandumin e Bashkëpunimit me KGJK-në, procesi i intervistimit është monitoruar nga GLPS/Drejtësia Sot.

Aktualisht, kandidati Nikola Kabašić është gjyqtar dhe kryetar i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, ndërsa kandidatja Zlatica Vukasinović është gjyqtare në Gjykatën Themelore të Mitrovicës-Dega në Leposaviq.

Konkursi i brendshëm për ngritjen në detyrë të dy gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit të Kosovës – Divizioni në Mitrovicë, ishte shpallur sipas vendimit të datës 24 mars 2021, dhe ka qenë i hapur nga 29 mars deri më 13 prill 2021.

Ky proces zhvillohet në kuadër të Rregullores 01/2014 për procedurën e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve (të ndryshuar dhe plotësuar).

Pas përfundimit të intervistimit të kandidatëve, Paneli kryen vlerësimin e kandidatëve dhe vendos lidhur me rekomandimin e tyre në Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGJK), i cili më pas mund të vendos që të njëjtit t’i ngrit në pozitat sipas konkursit të shpallur.

Monitorues Liridon Salihi