Dëgjohet edhe një dëshmitar në gjykimin për manipulime me avanser e tërhequra nga zyrtarët e AKPPM-së

Gjykata Themelore , Prishtinë

Monitoruar nga Qendresa Ismaili

09:35 / 29 Tetor 2021
[supsystic-social-sharing id="1"]

Në Departamentin Special të Gjykatës Themelorë në Prishtinë, ka vazhduar shqyrtimi gjyqësor me dëgjimin e një dëshmitari, në rastin ku Mendim Sojeva dhe Ganimete Ahmeti po akuzohen se kanë manipuluar me avanset e tërhequra të AKPPM-së, raporton Drejtësia Sot.

Prokuroria Speciale akuzon Mendim Sojevën dhe Ganimete Ahmetin, se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Përvetësimi në detyrë” dhe veprën penale “Hyrje në sistemet kompjuterike”, duke manipuluar me avancat për udhëtime të zyrtarëve të AKPPM-së.

Në seancën e sotshme u dëgjua dëshmitari SH.S., i cili gjatë periudhës kur dyshohen se të akuzuarit kishin kryer veprat penale, ky kishte punuar si zyrtar zotues alternativ në AKPPM. SH.S. dëshmoi se gjatë periudhës 2014 – 2018 ishte ftuar nga AKPPM për të futur në sistem disa zotime, kryesisht paga të punëtorëve me kontrata jo të rregullta. Ai gjithashtu njoftoi se nuk ishte ftuar shpesh pasi ky kishte qenë vetëm zyrtar zotues alternativ.

Tutje dëshmitari SH.S. theksoi se pas një auditimi të brendshëm kishtë kuptuar se useri i tij ishte përdorur shpesh për të futur zotime në system. Dëshmitarit i kujtoheshin se në disa data ku me userin e tij ishin future zotime në system, ai kishte qenë me obligime familjare dhe në pushime, për të cilat dhe kishte dëshmi.

Në dëshminë e tij SH.S. theksoi se userin dhe fjalëkalimin e kishte pranuar nga Thesari menjëherë pasi kishte përfunduar trajnimin për tu bërë zyrtar zotërues. Kurse, pas një viti kishte marr një zarf jo të mbyllur nga i akuzuari Mendim Sojeva, me fjalëkalim të ri, edhe pse nuk kishte bërë kërkesë për ndryshimin e fjalkalimit.

Me të përfunduar dëshinë SH.S., kryetari i trupit gjykues Vesel Ismaili ndërpreu shqyrtimin gjyqësorë dhe caktoi datën 10 nëntor 2021 me fillim në orën 9:00 për shqyrtimin e rradhës.

Sipas aktakuzës së përfaqësuar nga prokurori special Haki Gecaj, i pandehuri Mendim Sojeva si person zyrtar, në vazhdimësi, në periudhën kohore prej vitit 2014 deri në fund të muajit mars 2018, me dashje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete ka përvetësuar pasurinë e luajtshme, paratë e tërhequra në emër të avancave për udhëtime zyrtare për zyrtarët e AKPPM-së, të cilat të pandehurit i janë besuar në menaxhim sipas pozitës së tij në kuadër të AKPPM-së.

Kështu, i pandehuri gjatë asaj periudhe kohore, në emër të avancave për udhëtime zyrtare të zyrtarëve të AKPPM-së, nga llogaria bankare e Ministrisë së Shëndetësisë, nga shuma e përgjithshme prej 1,355,441.14 €, të tërhequra nga zyrtari i MSH-së, F.K, e të cilat i ka pranuar i pandehuri Mendim Sojeva, duke nënshkruar në fletë tërheqje me rastin e pranimit e për shumën prej 1,221,501.14 €, nuk ka asnjë dëshmi në AKPPM, se janë respektuar procedurat për tërheqje.

Poashtu, të pandehurit Mendim Sojeva dhe Ganimete Ahmeti, në cilësinë e personit zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, prej datës 07.02.2018 deri më 12.02.2018, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete apo tjetrin, në bashkëkryerje, në mënyrë të paautorizuar, përmes ueb shfletuesit (Internet Explorer) kanë hyrë në sistem kompjuterik SIMFK, të personave zyrtar të Ministrisë së Financave-Thesarit.

Të njëjtit, në kompjuterin e regjistruar në Ministrinë e Shëndetësisë, duke keqpërdorur User-at (fjalëkalimet) e personave të tjerë, zyrtarë të Thesarit, të pandehurit ju kanë qasur sistemit SIMFK, kanë mbyllur avancat duke bërë regjistrimin si shpenzim dhe certifikim të avancave për udhëtime zyrtar të tërhequra nga banka gjatë vitit 2017, ne emër te zyrtarëve të AKPPM-së.

Kësisoj, me User në emër të B.M, më 07 shkurt 2018, kishin regjistruar si shpenzim i avancave për udhëtime zyrtare 15 (pesëmbëdhjetë) kuponë shpenzimi në vlerë prej 20,850.00 €, ndërsa në emër të I.Sh., gjatë periudhës 08-12 shkurt 2018, kishin regjistruar si shpenzim i avancave për udhëtime zyrtare shtatëdhjetedy (72) kuponë shpenzimi në vlerë prej 154,736.84 €, në shumë të përgjithshme prej 175,586.84€, e të gjitha të certifikuara me User të M.S.

Ashtu që, janë munduar të arsyetojnë këtë shumë të avancave të tërhequra nga banka NLB, në emër te zyrtarëve të AKPPM, në kundërshtim me dispozitat ligjore e për të cilat nuk disponohet me dokumentacion në AKPPM, për arsyeshmërinë dhe lejimin e tërheqjes së tyre.

Me këto veprime, sipas PSRK-së, të pandehurit në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Përvetësimi në detyrë” nga neni 425 paragrafi 3 lidhur me paragrafi 1, të KPRK-së dhe veprën penale “Hyrje në sistemet kompjuterike” nga neni 339 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 31, të KPRK-së.

Drejtësia Sot ka raportuar edhe më herët për këtë rast

Monitoruar nga: Qëndresa Ismaili