Gjykata Themelore në Pejë i’u ka caktuar 1 muaj paraburgim të pandehurve që akuzohen për fajde

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Monitoruar nga Blerta Kelmendi

14:53 / 19 Gusht 2019
[supsystic-social-sharing id="1"]

Sipas një komunikate për media, Gjykata Themelore në Pejë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Pejës, për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve I.D, B.N dhe A.GJ, për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale të fajdes.

Të pandehurit dyshohet se që nga viti 2015 e gjerë me datë 15.08.2019, në Pejë, kanë kontraktuar një shumë dukshem jopropocionale të pasurisë, në këmbim të shërbimit për viktimën V.SH, dhe atë duke e shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të viktimës, dhe duke i shkaktuar humbje financiare në shumë prej 90.000 euro.

Fillimisht, viktima nga i pandehuri B.N, në vitin 2015, kishte huazuar të holla në shumë prej 1.700 euro, si borxh me qëllim për ta dërguar vëllain jashtë shtetit dhe për këtë shumë viktima deri me datë 15.08.2019 ishte detyruar të paguaj kamatë në shumë prej 90.000 euro, në vende dhe periudha të ndryshme kohore, këtu të pandehurve B.N, I.D dhe A.GJ, të gjithë këta në marrëdhënie familjare në mes vete.

Mirëpo, në momentin që viktima nuk kishte arritur që të pandehurve t’iu sigurojë borxhin – kamatën e fundit në shumë prej 19.000 euro, i njëjti nga të pandehurit ishte detyruar që pllacin të cilin iu kishin ndarë familjeve të dëshmorëve, këtu familjes së viktimës, t’ia bartë blerësit të kontraktuar nga të pandehurit.

Me datë 15.08.2019, kur viktima ishte i obliguar të shkonte te noteri për bartjen e pronës, nga presioni tenton të kryej vetëvrasje mirëpo, pas reagimit të shpejtë atë e dërgojnë në spital dhe tani është jashtë rrezikut për jetë. Me këto veprime të pandehurit dyshohet se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të fajdes.

Vlen të theksohet se të pandehurve I.D, B.N dhe A.GJ iu është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaji. Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.

Monitoruese: Blerta Kelmendi