Vazhdon shqyrtimi gjyqësor ndaj Komunës së Malishevës

Gjykata Themelore , Prishtinë

Monitoruar nga Nita Kusari

19:26 / 17 Korrik 2019
[supsystic-social-sharing id="1"]

Në Gjykatën Themelore të Prishtinës- Departamenti Për Çështje Ekonomike u mbajt vazhdimi i seancës gjyqësore kundër Komunës së Malishevës.

Në seancën e sotme u bë administrimi i provave.
Pala paditëse fjalën përfundimtare e paraqiti me shkrim. Kurse e paditura, në fjalën e saj përfundimtare të paraqitur verbalisht kërkoi nga gjykata që të refuzohet padia. Me arsyetimin se në bazë të Ligjit mbi Koncenzion, e drejta e pronësisë vlenë për periudhën 10 vjeçare.

Sipas padisë të siguruar nga burimet e Drejësia Sot, palët ndërgjyqëse kishin lidhur kontratë prokurorimi me objekt kontesti Ndërtimi i objektit afarist dhe banesor me koncension. Ku pala paditëse pas kryerjes së ndërtimeve, ka kërkuar që të merrë në pronësi aksionet e parapara me kontratë.
Drejtësia sot edhe më parë e ka ndjekur këtë rast.

Montioruese Nita Kusari