Në Gjykatën Themelore në Prishtinë është mbyllur seanca për publikun ndaj të akuzuarit Ilaz Berisha për shkak të veprës penale të grabitjes.

Gjykata Themelore , Prishtinë

Monitoruar nga

16:09 / 23 Korrik 2019
[supsystic-social-sharing id="1"]

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor e cila ishte fillimisht e hapur për publikun, prokurori i shtetit Armend Hamiti propozoi që e njëjta të mbyllet për shkaqe privatësie.

Lidhur me propozimin e prokurorit u pajtua edhe i dëmtuari, Ardian Berisha i cili njëkohësisht është edhe dëshmitar në këtë çështje.

Për këtë propozim kundërshtime nuk pati as i akuzuari e as mbrojtja e tij, avokati Xhevat Rama.

Gjyqtari i çështjes, Hamdi Ibrahimi pasi që aprovoi kërkesën e prokurorit seancën e shpalli të mbyllur, duke sqaruar se do të rrezikohej privatësia e të dëmtuarit nëse kjo seancë do të ishte e hapur për publik.

Gjyqtari Ibrahimi, po ashtu njoftoi palët e prashnishme se shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje penale do të jetë i mbyllur edhe në seancat e tjera deri në shpalljen e aktgjykimit.

Monitoruese: Biondina ZENELI