Mbahet seanca e shqyrtimit kryesor në konfliktin administrativ në bazë të padisë së N.P.N UNI-Project Sh.p.k ndaj Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP)

Gjykata Themelore , Prishtinë

Monitoruar nga

13:01 / 11 Korrik 2019
[supsystic-social-sharing id="1"]

Sot në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative është mbajtur seanca e shqyrtimit kryesor në konfliktin administrativ në bazë të padisë së N.P.N UNI-Project Sh.p.k ndaj të paditurit Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP).

Pronari i biznesit N.P.B UNI-Project Sh.p.k në seancën e sotme ka thënë se Operatori ekonomik MSS ka ofruar minimalisht 5 (pesë) inxhinjer që si punëdhënës primar kanë organizata dhe kompani tjera ndërsa MSS është punëdhënës dytësorë i tyre.

Ai ka vazhduar se kërkesa eksplicite në dosje të tenderit ka qenë që operatori ekonomik duhet të ofroj staf inxhinierik me orar të plotë të punës (08-16).

I njëjti i ka dorëzuar gjykatës një kopje të ofertës me të cilën ka konkuruar.

Njëjtë ka vepruar edhe përfaqësuesi i palës së paditur, i cili i ka dorëzuar gjykatës dosjen e tenderit dhe ofertën e operatorit ekonomik fitues.

Monitoruese: Zanë Buçinca