Shtyhet seanca për rimburësim.

Gjykata Themelore , Prishtinë

Monitoruar nga

13:07 / 10 Qershor 2019
[supsystic-social-sharing id="1"]

Sot në Gjykatën Themelore – Departamenti për Çështje Ekonomike, ështe shtyrë seanca gjyqësore, e cila ishte paraparë të mbahet në mes të Byrosë Kosovare të Sigurimit si paditëse, si dhe palës së paditur Kompania e sigurimeve Sigal.
Seanca është shtyrë me arsyen se gjykata nuk ka prova që palëve ju është dërzuar thirrja në mënyrë të rregullt.

Pas dhënjës së aktvendimit të gjyqarit për shtyrje të seancës palët u paraqitën por me vonesë.
Seanca shtyhet për datën 16.07.2019

Monitoruese: Nita KUSARI